Sulerud gård, g.nr. 62, b.nr.2, eies av Terje og Anne Marie Romsaas.
Terje jobber full tid på gården. Anne Marie fører regnskapet for gården,
i tillegg til full stilling utenom gården.

Gården ligger i Sørum kommune og grenser inn til Ullensaker.
For ca 20 år siden ble det så smått startet opp med potetproduksjon på 25 da. og det ble dyrket korn på ca 150 da.

I dag er Sulerud gård, på drøye 360 da. Med innleid areal drives det nå 1500 da. hvorav 350 da.benyttes til potetproduksjon og 1150 da. til kornproduksjon.

I 1994 bygde vi ny driftsbygning, og i underetasjen i dette bygget ble det startet skrelling i 1995 med et mindre skrelleanlegg. Siste utvidelsen og oppgradering ble gjennomført vinteren 2008/2009. Et nytt kontinuerlig kokeanlegg er under installering og skal kjøres for fullt senhøstes 2009.